Onur GÜMÜŞ

Aydın doğumlu olan Onur GÜMÜŞ lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji(İngilizce) alanında tamamladıktan hemen sonra T.C. Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans(Tezli) programına kabul edildi. Lisans döneminde, “Age and bilingualism on Cognitive Conditions” (Yaş ve Çok Dilliliğin Zihinsel Süreç Üzerine Etkisi) isimli araştırmada Araştırma görevlisi görevini üstlendi.Yüksek Lisansını başarıyla tatmamladıktan sonra T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi iş birliği ile “ Yetişkin Bireylerde Ayrılma Kaygısı ve Depresyonun Eş Tanısı” isimli tezini tamamladı.
Bu süreç içerisinde çalışma hayatına başladı ve çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda aktif olarak görev aldı aynı zamanda çeşitli kurum ve kuruluşlara eğitmen ve konuşmacı olarak katıldı.
Meslek hayatında kendisini geliştirmek adına Yetişkin bireyler üzerine yoğunlaştı. bu alanda gelişmek için çeşitli eğitimler alarak yetkinliğini kazandı. (Bilişsel davranıştı terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, MBCT,Şema Terapi,EMDR) 2016-2018 yılı arasında Psikoloji Akademisi sonrasında 2018-2022 yılı arasında Özel Rubi Sağlık ve Tıp Merkezinde görevini sürdürdü. 2019 yılından itibaren Uzm. Dr. Sibel Üner Psikiyatri Muayenehanesinde aktif olarak mesleğine devam ederken, kuruculuğunu üstlendiği Echo Psikoloji Ensitüsünü kurarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları

Kaygı Bozuklukları(Anksiyete)
Travma ve Travmaya bağlı bozukluklar
Obsesif Kompulsif Bozukluklar
Panik Atak
Depresyon
Cinsel İşlev Bozuklukları
Alkol ve Madde Bağımlılığı
Fobiler